Vottaðar námsleiðir

Námskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

Námskrár FA eru fjölbreyttar og er ætlað að mæta jafnt þörfum þeirra sem námið sækja sem og þörfum atvinnulífsins. Í námsleiðunum er lögð áhersla á starfstengda og persónulega hæfni sem styrkir fólk við þróun eigin starfshæfni.

Leiðarljós FA við hönnun á námi er að námið sé hnitmiðað, hagkvæmt og henti fullorðnum.

Námskrárnar eru skráðar í námskrárgrunn Menntamálastofnunar og vottaðar af stofnuninni á hæfniþrep samkvæmt hæfniramma um íslenska menntun. Heimilt er að meta vottaðar námsleiðir símenntunarmiðstöðvanna til eininga á framhaldsskólastigi.

Fjölmargar námsleiðir eru í boði og má þar m.a. nefna.

Bóklegt nám
Menntastoðir
Grunnmenntaskólinn
Íslensk menning og samfélag
Nám fyrir lesblinda
Stökkpallur
Uppleið

Starfstengt nám
Sölu-, markaðs- og rekstrarnám
Skrifstofuskólinn
Smiðjur í málmsuðu, FabLab, listnámi og fleiru
Félagsliðabrú
Fagnám fyrir starfsmenn leikskóla
Fagnám fyrir starfsmenn í félags- og heilbrigðisþjónustu
Fagnám í umönnun fatlaðra
Ferðaþjónusta
Grunnnámskeið í fiskvinnslu
Tæknilæsi og tölvufærni – vinnuumhverfi samtímas
Meðferð matvæla

Nánari upplýsingar um námskrár FA má sjá inni á www.frae.is undir „frae.is/namskra/allar”.